OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
< >

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2019-2020

PDF Print E-mail
Planul de Şcolarizare - anul şcolar 2009-2010

 

 

 

STRUCTURĂ

( învăţământ primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal)

Învăţământ  primar

 

Număr de clase

Clasa I       

                                          

Clasa a II-a Step by Step   

Clasa a II-a   

                                                           

Clasa a III-a  Step by Step   

Clasa a III-a 

 

 Clasa a IV-a                                          

 

2,5 clase ( 0.5 - PB)

 

1    clasă

1,5 clase ( 0.5 - PB)

 

1    clasă

2,5 clase ( 0.5 - PB)

 

2,5 clase ( 0.5 - PB)

Învăţământ  gimnazial

Număr de clase

Clasa a V-a                                                

Clasa a VI-a                                               

Clasa a VII-a                                             

Clasa a VIII-a                                           

3 clase (1 clasă- PB)

3 clase (1 clasă- PB)

3 clase (1 clasă- PB)

3 clase (1 clasă- PB)

 

Învăţământ  liceal – curs de zi, ruta directă

ciclul inferior

 

 

Număr de clase

Clasa a IX -a,

 

Domeniul  Electronică şi automatizări                                                                                 

Cu predare   bilingvă -   limba engleză                             

                                      limba italiană                             

 

Domeniul  Electric

Domeniul  Mecanic

6 clase

 

3 clase

1 clasă

1 clasă

1 clasă

1 clasă

2 clase

Clasa a  X -a,

 profil Tehnic                              

                                                                                      

Cu predare bilingvă  - limba engleză                                

                                    limba italiană                                

                                   

 

3 clase

 

1 clasă

1 clasă

1 clasă

 

Clasa a XI-a, rută directă – ciclul superior

Filiera Tehnologică, profil Tehnic          

Număr de clase

 

Calificarea  profesionala

Tehnician operator tehnici de calcul                    

                       cu predare bilingvă limba engleză

Tehnician procesare text/ imagine

                       cu predare bilingvă limba italiană

Tehnician de telecomunicaţii                                   

                      

Tehnician  electrician electronist auto

 

4 clase

 

 

1 clasă

 

1 clasă

1 clasă

 

1 clasă

Clasa a XII-a

Specializarea

                  Electronică şi automatizări

Calificarea profesională

                  Tehnician operator tehnici de calcul 

                         cu predare bilingvă engleza                                        Specializarea                

                   Media şi tehnici poligrafice

Calificarea profesională

                     Tehnician procesare text/ imagine

                       cu predare bilingvă limba italiană

Specializarea    

                  Telecomunicaţii

Calificarea profesională

                     Tehnician de telecomunicaţii

                       cu predare bilingvă franceză

 Specializarea    

                  Telecomunicaţii

Calificarea profesională

                      Tehnician de telecomunicaţii

                                 

4 clase

 

 

1 clasă

 

 

 

 

 

1 clasă

 

 

 

 

1 clasă

 

 

 

 

1 clasă

Învăţământ liceal curs de zi – ruta progresivă

Profil Tehnic

Număr de clase

Clasa a XII-a                                          

 Calificarea profesională

               Tehnician transporturi

                       

                    

 

 

Clasa a XIII-a                                        

Calificarea profesională

               Tehnician transporturi

Calificarea profesională

                Tehnician  electrotehnist

Calificarea profesională                          

                Tehnician  electronist

                

3 clase

 

3 clase

 

 

 

 

4 clase

 

2 clase

 

1 clasă

 

1 clasă

 

 

 

 

Învăţământ  profesional / anul de completare

Profil Tehnic

 

 

Număr de clase

Clasa a X-a                                             

 

Domeniul  MECANIC                          

Calificarea profesională

                     Lucrător în mecanică de motoare

Domeniul  ELECTRIC                         

Calificarea profesională

                     Lucrător în electrotehnică

 

Clasa a XI-a an de completare             

 

Domeniul  MECANIC                          

Calificarea profesională

                                       Mecanic auto

Domeniul  ELECTRIC                         

Calificarea profesională

                                Electrician  constructor

3 clase

 

 

2 clase

 

 

1 clasă

 

 

3 clase

 

 

2 clasă

 

 

1 clasa

 

Învăţământ  postliceal

 

Număr de clase

Anul I                                                         

Specializarea

               Transporturi                                             

Calificarea profesională

                Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale

Specializarea

Informatică 

Calificarea profesională

              Tehnician echipamente de calcul

 

Anul II

Specializarea

               Transporturi                                             

      Calificarea profesională

                Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale

Specializarea

              Informatică 

      Calificarea profesională

              Tehnician echipamente de calcul

2 clase

 

 

1 clasa

 

 

 

 

1 clasă

 

 

2 clase

 

 

 

1 clasă

 

 

1 clasa

 

           

Certificat de competenţE profesionalE (nivelele 1, 2 şi 3)

Atestat de competenţE lingvistiCE pentru absolvenţii claselor cu program bilingv/ intensiv     

 

PERMIS  de  CONDUCERE AUTO categoria B, conform legislaţiei în vigoare