OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
< >

AutentificareCautare

Content View Hits : 1721743

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2020-2021

PDF Print E-mail
Written by Avram Marius   
Monday, 22 February 2016 14:03

 

Au fost aprobate metodologia şi calendarul de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019

Prin ordinul de ministru nr. 3.242/23.02.2018 au fost aprobate metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019.

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 1 - 23 martie.

Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 8 și 26 martie și va fi urmată de o a doua etapă, programată între 12 și 18 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Afișarea în fiecare unitate de învățământ a circumscripțiilor școlare, a planului de școlarizare propus și a numărului de clase pregătitoare se realizează în data de 1 martie.

Cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educației. Validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 - 18:00 (luni-vineri).

Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze Ziua porţilor deschise într-una din zilele din intervalul 1 - 12 martie. Cu acest prilej, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile școlare şi vor putea discuta cu cadrele didactice.

Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate - şcoala de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.

Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent, corect şi cât mai rapid informarea şi consilierea părinţilor pe tema prevederilor legii şi ale metodologiei.

Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică vor fi afişate pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi ale unităţilor de învăţământ (dacă există).

Reamintim faptul că învăţământul primar este obligatoriu și cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.

 

  

1. Descrierea unității de învățământ

 

Date de identificare şi contact ale unităţii de învăţământ:

Denumire: Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva

 

Adresa:

CORP A învăţământ liceal şi postliceal: Codul postal: 330167, Municipiul: Deva, B-dul 22 Decembrie, Nr.116, Judetul: Hunedoara

CORP D învăţământ primar şi gimnazial: Codul postal: 330106, Municipiul: Deva, Strada Dacia, Nr. 8, Judetul: Hunedoara

 

Telefoane:

Corp A

 • Secretariat: 0254 230739

• Contabilitate: 0354 409810

• Fax: 0354 409811

Corp D

• Secretariat: 0354 881707 - numărul de telefon la care se poate face programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere.

 

Înscrierile se fac la Corp D după următorul program:
 
Luni – Vineri     08:00 – 18:00

 

Prezentarea şcolii

Oferta educaţională învăţământ primar 2017-2018

 

  • Clasa pregătitoare                               1 Clasă ( 25 locuri )
  • Clasa pregătitoare Step by Step          1 Clasă ( 25 locuri )

 

  

2. Circumscripţia şcolară

 

COLEGIUL TEHNIC „TRANSILVANIA” DEVA
 
- B-DUL 22 DECEMBRIE, BL. 41, BL. 42, BL.43, BL.44, BL. 44A, BL.45
- B-DUL 22 DECEMBRIE, DE LA NR. 179 - 263, DE LA NR. 162 – 260
- B-DUL 22 DECEMBRIE BL. 12, BL. 13
-ALEEA SALCÂMILOR, BL. 30, BL.31 ŞI BL. 31 A,
- ALEEA ROMANILOR, BL. 21, BL.22, BL.23, BL.24, BL.25, BL.26, BL.27, BL.32, BL. 21A, NR. 16-20, 5-13
- ALEEA ROMANILOR, BL. 9, NR. 3
- ALEEA ROMANILOR, BL. 6 ŞI 2A2 (NR. 1)
- ALEEA ROMANILOR, BL. 11, BL.12, BL.14, BL.16, BL.18, BL.20, CĂMIN MACON SA ŞI BL. 80 GARSONIERE (NR. 2-14)
- B-DUL N. BĂLCESCU (TRONSONUL DE LA B-DUL 22 DECEMBRIE, LA STR. M. EMINESCU),BL. 45,  BL. 1, BL. 2, BL. 3 ŞI BL. 4
- B-DUL BĂLCESCU (FOSTUL BD. 22 DECEMBRIE),BL. 12 (12A)
- B-DUL N. BĂLCESCU (TRONSONUL ÎNTRE STR. 22 DECEMBRIE ŞI M. EMINESCU), BL. 10, BL.13, BL. 15, BL. 17, BL.19, BL. 23A, BL. 24 A,
- B-DUL N. BĂLCESCU NOU (TRONSONUL DINTRE B-DUL 22 DECEMBRIE ŞI CALEA ZARANDULUI), BL. 15, BL.18, BL. 20,
- B-DUL DACIA, BL. 28, BL. 29, BL. 33, BL. 35 ŞI P10 (TURN)
- ALEEA PLOPILOR, BL. 2A1, BL. 2A2,  BL. 4, BL. 6,  BL. 8, BL. 9, BL.60 - IEC, G1 ŞI G2
- STR. CARPAŢI, BL. 34, BL. 40, NR. 3-5
- STR. M. EMINESCU (TRONSONUL DINTRE STR. CARPAŢI ŞI B-DUL N. BĂLCESCU), BL. C1 (NR. 71), C2 (NR. 73) BL. C3, NR. 105 ŞI I
- STR. M. EMINESCU, BL. A, B, C80 ŞI D
- STR. INOCENŢIU MICU CLAIN (FOSTA STR. N. BĂLCESCU)
- STR. IOAN CORVIN (FOSTA STR. M. EMINESCU), BL. F, G, O, N, E
- STR. VICTOR BABEŞ
- STR. DOROBANȚILOR, BL. 19, BL. 19 C, BL. 19A, BL. 19 B, NR. 18-36
- ALEEA JUPITER BL.21, BL. 22, BL. 23, BL. 24, BL. 25, BL. 26, PT
- STR. ADY ENDRE BL.27,BL.28
- STR. ADY ENDRE,
- STR. BARTOK BELA,
- STR. MINERVA,
- STR. LĂSTUN
- ALEEA ZAMBILEI
- ALEEA PANSELUTELOR BL. 30, BL.29,
Menţiuni: Pentru clasa din ofertă organizată conform reglementărilor specifice alternativei educaţionale Step by Step circumscripţia este extinsă la nivel local/ judeţean.

 

 

 

  

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019

 

OMEN nr. 3.242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

 

4. Informaţii pentru părinţi

 

Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2018 pentru etapa I

Centre evaluare psihosomatica 2018

Anunţ testare psihosomatică

Circumscriptiile scolare 2018

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean

 

 

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019, 
PĂRINȚII SUNT INVITAȚI SĂ APELEZE
 
TELVERDE- 0800816254
 

 CARE VA FUNCȚIONA ÎN PERIOADA 08.03.2018- 26.03.2018

 

 

 

Fii elev al Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva
 
          Fiecare părinte îşi doreşte un sistem educaţional performant, cu dascăli de o înaltă ţinută profesională. Acestea le întâlneşti odată ce treci porţile şcolii noastre.
         Clasele primare vă invită să le descoperiţi!
         Aceste clase funcţionează în sistem tradiţional şi în alternativa educaţională Step by Step. Activităţile sunt centrate pe elev, sprijinindu-se astfel nevoia individuală de dezvoltare a copilului, într-un spaţiu cu dotări moderne şi eficiente.
Fiţi partenerii noştri în educaţia copiilor!