OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
< >

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2019-2020

PDF Print E-mail
Written by Avram Marius   
Monday, 25 February 2019 10:22

 

Au fost aprobate metodologia şi calendarul de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020

Prin ordinul de ministru nr.3181/18.02.2019  au fost aprobate metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020.

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 26 februaurie - 20 martie.

 Având în vederea ordinul M.E.N. nr. 3181/ 18.02.2019 privind aprobarea Calendarului și metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, vă informăm cu înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 se poate face în perioada 4.03.2019- 22.03.2019, la secretariatul Liceului Tehnologic ”Transilvania” Deva din B-dul Dacia, nr. 8, în intervalul orar 8:00 și 18:00   ( de luni până vineri).

 

LICEUL TEHNOLOGIC Transilvania” Deva
CALENDAR DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE
în anul școlar 2019-2020
 
25 februarie 2019- afișarea pe site-ul școlii și la sediul unității a informațiilor utile referitoare la înscrierea elevilor în clasa pregătitoare;
25    februarie 2019- afișarea criteriilor generale de departajare prevăzute de Metodologie;
26 februarie- 9 martie 2019- organizarea de activități specifice de vizitare a spațiilor dedicate activităților derulate cu elevii din clasa pregătitoare
28 FEBRUARIE 2019 – ZIUA PORȚILOR DESCHISE;
26 februarie- 9 martie 2019- organizarea de către unitățile de învățământ preșcolar a întâlnirilor cu părinții copiilor pentru informarea și consilierea acestora;
4-22 martie 2019- realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care nu vor împlini 6 ani până în 31.08.2019;
COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR –TIP DE ÎNSCRIERE
4-     22 martie 2019- completarea de către părinți a cererilor- tip de înscriere și validarea acestora. Completarea cererilor se face la secretariatul Liceului Tehnologic ”Transilvania” Deva, din B-dul Dacia, nr. 8, de luni până vineri în intervalul orar 8 – 18;
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
25 martie 2019- repartizarea la școala de circumscripție a copiilor pentru care s-au depus cereri;
26-27 martie 2019- procesarea cererilor depuse de părinți care solicită înscriere la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
28 martie 2019- repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru școala de circumscripție;
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
2 – 8 aprilie 2019- depunerea cererilor de către părinții care solicită înscrierea la o unitate de învățământ aflată pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, pe locurile rămase libere;
8-10 aprilie 2019- procesarea cererilor părinților care solicită înscrierea la o la o unitate de învățământ aflată pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, pe locurile rămase libere;
11 aprilie 2019- afișarea  listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare;
12 aprilie- 19 aprilie 2019- soluționarea de către ISJ HD a  cererilor părinţilor ai căror copii nu au fost repartizaţi în nicio unitate de învăţământ.

  

1. Descrierea unității de învățământ

 

Date de identificare şi contact ale unităţii de învăţământ:

Denumire: Liceul Tehnologic “Transilvania” Deva

 

Adresa:

CORP A învăţământ liceal şi postliceal: Codul postal: 330167, Municipiul: Deva, B-dul 22 Decembrie, Nr.116, Judetul: Hunedoara

CORP D învăţământ primar şi gimnazial: Codul postal: 330106, Municipiul: Deva, Strada Dacia, Nr. 8, Judetul: Hunedoara

 

Telefoane:

Corp A

 • Secretariat: 0254 230739

• Contabilitate: 0354 409810

• Fax: 0354 409811

Corp D

• Secretariat: 0354 881707 - numărul de telefon la care se poate face programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere.

 

Înscrierile se fac la Corp D după următorul program:
 
Luni – Vineri     08:00 – 18:00

 

Prezentarea şcolii

 

OFERTA CLASA PREGĂTITOARE 2019 - 2020

  • Clasa pregătitoare                               1 Clasă ( 25 locuri )
  • Clasa pregătitoare Step by Step          1 Clasă ( 25 locuri )

 

  

2. Circumscripţia şcolară

 

LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA
 

- B-DUL 22 DECEMBRIE, BL. 41, BL. 42, BL.43, BL.44, BL. 44A, BL.45

- B-DUL 22 DECEMBRIE, DE LA NR. 179 - 263, DE LA NR. 162 – 260

- B-DUL 22 DECEMBRIE BL. 12, BL. 13

-ALEEA SALCÂMILOR, BL. 30, BL.31 ŞI BL. 31 A,

- ALEEA ROMANILOR, BL. 21, BL.22, BL.23, BL.24, BL.25, BL.26, BL.27, BL.32, BL. 21A, NR. 16-20, 5-13

- ALEEA ROMANILOR, BL. 9, NR. 3

- ALEEA ROMANILOR, BL. 6 ŞI 2A2 (NR. 1)

- ALEEA ROMANILOR, BL. 11, BL.12, BL.14, BL.16, BL.18, BL.20, CĂMIN MACON SA ŞI BL. 80 GARSONIERE (NR. 2-14)

- B-DUL N. BĂLCESCU (TRONSONUL DE LA B-DUL 22 DECEMBRIE, LA STR. M. EMINESCU),BL. 45,  BL. 1, BL. 2, BL. 3 ŞI BL. 4

- B-DUL BĂLCESCU (FOSTUL BD. 22 DECEMBRIE),BL. 12 (12A)

- B-DUL N. BĂLCESCU (TRONSONUL ÎNTRE STR. 22 DECEMBRIE ŞI M. EMINESCU), BL. 10, BL.13, BL. 15, BL. 17, BL.19, BL. 23A, BL. 24 A,

- B-DUL N. BĂLCESCU NOU (TRONSONUL DINTRE B-DUL 22 DECEMBRIE ŞI CALEA ZARANDULUI), BL. 15, BL.18, BL. 20,

- B-DUL DACIA, BL. 28, BL. 29, BL. 33, BL. 35 ŞI P10 (TURN)

- ALEEA PLOPILOR, BL. 2A1, BL. 2A2,  BL. 4, BL. 6,  BL. 8, BL. 9, BL.60 - IEC, G1 ŞI G2

- STR. CARPAŢI, BL. 34, BL. 40, NR. 3-5

- STR. M. EMINESCU (TRONSONUL DINTRE STR. CARPAŢI ŞI B-DUL N. BĂLCESCU), BL. C1 (NR. 71), C2 (NR. 73) BL. C3, NR. 105 ŞI I

- STR. M. EMINESCU, BL. A, B, C80 ŞI D

- STR. INOCENŢIU MICU CLAIN (FOSTA STR. N. BĂLCESCU)

- STR. IOAN CORVIN (FOSTA STR. M. EMINESCU), BL. F, G, O, N, E

- STR. VICTOR BABEŞ

- STR. DOROBANȚILOR, BL. 19, BL. 19 C, BL. 19A, BL. 19 B, NR. 18-36

- ALEEA JUPITER BL.21, BL. 22, BL. 23, BL. 24, BL. 25, BL. 26, PT

- STR. ADY ENDRE BL.27,BL.28

- STR. ADY ENDRE,

- STR. BARTOK BELA,

- STR. MINERVA,

- STR. LĂSTUN

- ALEEA ZAMBILEI

- ALEEA PANSELUTELOR BL. 30, BL.29,

 
Menţiuni: Pentru clasa din ofertă organizată conform reglementărilor specifice alternativei educaţionale Step by Step circumscripţia este extinsă la nivel local/ judeţean.

 

 

 

  

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020

Metodologia


Calendarul

 

4. Informaţii pentru părinţi

 

Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2019 pentru etapa I

Centre evaluare psihosomatica 2019

Anunţ testare psihosomatică

Circumscriptiile scolare 2019

Informaţii pentru părinţi oferite de către Ministerul Educației Naționale

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean

 

 

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020, 
PĂRINȚII SUNT INVITAȚI SĂ APELEZE
 
TELVERDE- 0800816254
 

 CARE VA FUNCȚIONA PÂNĂ LA DATA DE 19.04.2019

 

 

 

Fii elev al Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva
 
          Fiecare părinte îşi doreşte un sistem educaţional performant, cu dascăli de o înaltă ţinută profesională. Acestea le întâlneşti odată ce treci porţile şcolii noastre.
         Clasele primare vă invită să le descoperiţi!
         Aceste clase funcţionează în sistem tradiţional şi în alternativa educaţională Step by Step. Activităţile sunt centrate pe elev, sprijinindu-se astfel nevoia individuală de dezvoltare a copilului, într-un spaţiu cu dotări moderne şi eficiente.
Fiţi partenerii noştri în educaţia copiilor!

 

 

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 21:06