OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
< >

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2020-2021

PDF Print E-mail


 

SCURT  ISTORIC

 

  • În anul 1977 prin Decretul 191/12 iulie 1977, se înfiinţează în Deva, în actuala locaţie, Liceul Industrial Nr. 5 care preia patrimoniul Liceului Real – Umanist nr. 2 şi întreaga bază materială a Şcolii de şoferi din Ilia.

  • Liceul Industrial Nr. 5 a pregătit elevi în domeniul transporturilor auto,  în meseriile: electromecanic auto (liceu zi şi seral), mecanic conducător auto, electrician auto, tinichigiu auto (şcoală profesională zi) şi maistru mecanic auto (şcoală de maiştri seral). Ca urmare a creşterii numărului de clase (elevi) cât şi a diversificării nivelului de învăţământ, din 1990 unitatea funcţionează sub denumirea de Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Deva.

  • Începând cu anul 1991 pe lângă clasele de elevi din domeniul transporturilor auto (liceu şi şcoală profesională), cu sprijinul Direcţiei de Telecomunicaţii a Judeţului Hunedoara au fost constituite şi clase de elevi în domeniul telecomunicaţiilor, cu specializările: electronist telecomunicaţii şi respectiv electromecanic reţele telecomunicaţii. În acelaşi an ia fiinţă şi şcoala postliceală, cu specializările tehnician telecomunicaţii şi tehnician transporturi auto interne şi internaţionale.

  • La 1 Decembrie 1995, unitatea noastră şcolară primeşte denumirea de Grupul Şcolar de Transporturi şi Telecomunicaţii „Transilvania”. Pentru a facilita libera circulaţie a specialiştilor din domeniul transporturilor auto şi respectiv, din domeniul telecomunicaţiilor, cât şi pentru a da o deschidere europeană şcolii noastre, în 1996 am iniţiat constituirea  unor clase cu profil tehnic  cu predare bilingvă în limbile franceză, engleză şi italiană. Aceasta implică o strânsă colaborare cu serviciile culturale ale ţărilor respective (Italia, Franţa, Marea Britanie): vizite reciproce , programe cultural educative şi stagii de formare pentru profesori (8 profesori au beneficiat de burse de studii în Franţa şi Italia). Având în vedere potenţialul uman şi material de care dispune, rezultatele obţinute, instituţia noastră  a dobândit statutul de unitate reprezentativă în anii şcolari 1998-1999, 1999-2000.
  • Prin Ordinul M.E.N. nr. 5112/09.11.2000 şcoala primeşte denumirea de Colegiul Tehnic „Transilvania”. Această denumire ne întăreşte identitatea , ne accentuează influenţa în mediul învăţământului tehnic şi ne asigură o integrare organică în cultura locală şi naţională.
  • În anul şcolar 2006-2007, prin decizia nr. 170/28.08.2006 privind reorganizarea reţelei şcolare, unitatea noastră şcolară se comasează cu Şcoala Generală „Eminescu Petöfi” Deva purtând în continuare denumirea Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva.
  • Realizarea unei clase cu program alternativ „Step by step” în anul şcolar 2007-2008 situează  unitatea noastră şcolară între şcolile deschise alternativelor educaţionale.
  • Prin Ordinul M.E.N. nr. 5169/28.09.2018 şcoala primeşte denumirea de Liceulul Tehnologic „Transilvania” Deva. Această denumire ne recunoaște expertiza în cadrul învăţământului tehnic şi profesional.
Last Updated on Thursday, 30 May 2019 10:58