OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
< >

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2020-2021

PDF Print E-mail


Activitati Educative
 

Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva a fost desemnat centru de excelenţă la discipline tehnice.

 
O primă activitate în acest sens a fost susţinerea unei lecţii demonstrative la nivel judeţean, la clasa a XI-a an de completare, calificarea profesională: mecanic auto, cu tema „Prioritatea şi pierderea priorităţii”. Activitatea s-a desfăşurat sub coordonarea doamnei profesoare Dumitraş Alina, având ca obiectiv prezentarea modului de utilizare a metodelor interactive în procesul instructiv-educativ, centrate pe elev.
Au fost prezenţi, în calitate de invitaţi 29 de profesori care predau discipline de specialitate la 11 licee tehnice din judeţ.

Ataşez proiectul de tehnologie didactică,  al unităţii  de învăţare şi imagini de la această activitate.