Seneca

"Per aspera ad astra ..."

Martin Luther King Jr.

"Inteligența plus caracterul este scopul adevăratei educații."

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE ZI
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL SERAL
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL / DUAL
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL

Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA” Deva

... un înalt standard de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor şi pentru îmbogăţirea economică şi culturală a municipiului Deva ca parte a unor comunităţi mai largi.

Viziunea școlii:

Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA” Deva, școala în care elevul vine cu drag, profesorul cu pasiune și dedicare, părintele cu speranță și încredere!

 

Misiunea școlii:

Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA” Deva furnizează un învățământ de calitate în vederea asigurării de șanse egale privind accesul la educație și inserția profesională a tinerilor, prin oferirea:

- unui climat de învățare atractiv și incluziv, care să asigure dezvoltarea personală și excelența;
- unui demers educațional inovativ, flexibil și centrat pe elev;
- educației și formării inițiale de înaltă calitate pentru elevi și orientarea spre carieră, în vederea integrării pe piața muncii;
- oportunităților crescute pentru mobilitatea transnațională a elevilor și cadrelor didactice pentru dezvoltare personală și a valorilor europene;

Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA” Deva este alternativa potrivită și oferă șansa tinerilor de a se forma ca viitori tehnicieni!

 

Aria Curiculară

reprezintă un grupaj de discipline şcolare care au în comun anumite obiective şi metodologii şi care oferă o viziune multi şi/sau interdisciplinară asupra obiectelor de studiu in această unitate de învățământ.

Învăţători
Limbă & Comunicare
Matematică & Ştiinţe
Om şi Societate
Arte, Educaţie fizică & sport
Tehnologii
Personal Didactic Auxiliar
Personal Nedidactic

Oportunități pentru operatorii economici de a solicita clase de învățământ preuniversitar dual sau/și profesional PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

În atenția operatorilor economici!

  Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara susține dezvoltarea și promovarea învățământului dual și profesional.
   Nevoia de performanță profesională și integrarea absolvenților pe piața muncii, în contextul socio – economic actual, dezvoltarea parteneriatelor cu operatorii economici, atragerea de noi operatori economici care să investească în formarea profesională a tinerilor prin învățământul profesional și dual, sunt priorități asumate de către echipa managerială a instituției noastre.
 În acest context, informăm operatorii economici din județul Hunedoara, că în conformitate cu prevederile O.M.E. nr. 6689/2023, au oportunitatea ca în perioada 24 noiembrie – 8 decembrie 2023, să solicite clase de învățământ dual sau profesional prin completarea solicitărilor de școlarizare în învățământul dual și profesional (Anexa 6 și Anexa 7) la prezentul ordin.
   Astfel, conform prevederilor din Calendarul de stabilire a cifrei de școlarizare, operatorii economici interesați pentru formarea elevilor în învățământul preuniversitar dual sau profesional, vor parcurge următoarele etape:
 

  1. Pentru învățământul preuniversitar dual:
Operatorii economici transmit la C.N.D.I.P.T. și la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, pe adresele de email [email protected] și [email protected], solicitările de școlarizare în învățământul preuniversitar dual pentru anul școlar 2024-2025, conform modelului din Anexa nr. 7 la O.M.E. nr. 6689/2023.
Termen: 8 decembrie 2023
 

  2. Pentru învățământul profesional:
Operatorii economici transmit pe adresele de email ale unităților de învățământ profesional și tehnic și la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, pe adresa de email [email protected], solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2024-2025, conform modelului din Anexa nr. 6 la O.M.E. nr. 6689/2023.
Termen: 8 decembrie 2023
 

   Solicitările în format editabil pot fi descărcate de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara sau de pe forumul instituției, prin accesarea linkului http://forum.isj.hd.edu.ro/
   Doar împreună vom reuși să creăm o legătură, între diferite categorii de public țintă, dar cu interese similare şi obiective convergente. care pot vedea, mai presus de orice, un țel comun, acela de a proiecta o ofertă de formare profesională care să corespundă nevoilor operatorilor economici și care să-ți găsească un corespondent pe piața muncii.

INVITAȚIA INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA

către operatorii economici

de a solicita clase de învățământ preuniversitar dual sau/și profesional PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

 

Parteneriat Social