Image
This image for Image Layouts addon

"VIITOR"
Vocaţie, Implicare, Încurajare, Tenacitate, Ordine, Respect.

Proiect privind Învăţământul Secundar (ROSE) . Acord de grant nr.413/SGL/RII/01.10.2018
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 392 elevi ai claselor a IX-a – a XII-a, liceu,  în cei 4 ani de implementare,  respectiv 224 de elevi/ an de implementare,  respectiv câte 56 de elevi pe nivel de studiu/ an de implementare,  alcătuind câte două grupe, pe nivel.
Detalii Proiect
Obiective specifice
OS1:  Scăderea ratei de abandon la nivelul liceului, raportat la numărul de elevi admişi în clasa a IX-a prin  reducerea numărului elevilor care migrează spre alte școli sau alte forme de învățământ  cu 2% în fiecare an de proiect.
OS2:  Creșterea ratei de participare a absolvenților la examenul de bacalaureat cu 1 %, anual,  până în 2021,  prin activităţi de educaţie remedială, consiliere psihologică şi dezvoltarea abilităţilor sociale.
OS3:  Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat şi de inserţie pe piaţa muncii/continuarea studiilor, cu 2 %, anual, prin activităţi de pregătire suplimentară, în vederea susţinerii examenului de bacalaureat, prin consiliere şi orientare profesională/ management al carierei, precum şi prin vizite de documentare în centre  universitare.
OS4: Dezvoltarea de abilități de viață, care să permită integrarea școlară/ socio- profesională prin activități de dezvoltare a abilităților sociale, a spiritului antreprenorial și de management al carierei precum și prin activități extracurriculare  la 90% din elevii aparținând grupului țintă.