ProgramulECO-Școala/ECO-Schools

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului și certificarea școlilor care-l implementează, coordonat la nivel internațional de Fundația de Educație pentru Mediul Înconjurător (FEE), ce reunește 81 de organizații din 68 de țări, care acționează la nivel național în domeniul educației pentru o dezvoltare durabilă.

CRITERII INTERNAȚIONALE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE

1. Parcurgerea celor 7 pași (conform documentației).
2. Toți elevii implicați: activități și inițiativă.
3. Implementarea cel puțin a unei teme dintre cele propuse de coordonarea internațională.
4. Legături pe internet cu alte școli, pe probleme de mediu.
5. Activități desfășurate în colaborare cu alte unități școlare din comunitatea locală.
6. Parteneriate viabile cu autoritățile locale.
7. Implicare continuă pentru obținerea unor performanțe de mediu.

TEMELE PROGRAMULUI MONDIAL ECO-ȘCOALA

Programul solicită acordarea unui interes special uneia dintre următoarele teme, pe parcursul unui an școlar:
1. Natura și Biodiversitatea
2. Schimbările climatice
3. Energia
4. Cetățenia globală
5. Sănătate / Stil de viață sănătos
6. Gunoiul menajer
7. Marea și litoralul
8. Curtea școlii
9. Transport
10. Deșeuri
11. Apa
12. Hrană

CE FACEM NOI?

Prin toate acțiunile pe care școala noastră le desfășoară, ne dorim să obținem Steagul ECO și să ne alăturăm școlilor ce produc schimbări benefice mediului înconjurător.