9. Proceduri

14. Raportarea contabilă și financiară

15. Evaluarea sistemului de control intern managerial